Ezerév

friz0.jpg
 

Magyarország   története   képekben

 

friz0.jpg

 

 

fesztykk.jpg
Feszty   Árpád    körképe  –  panoráma    –  rábeszélték –   története    készítése  –  videó
——————————————————————————————————————————

A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÉS AZ ÁLLAMSZERVEZÉS KORA
(A KEZDETEKTŐL 1038-IG)

 

Magyarország históriája (347 -1527)

ŐSEMBEREK – ŐSMAGYAROK

Magyar    őstörténet

szkiták?   /magyarságeredettudat

finnugor agymenet?   –  Tanok és könyvek

ugor   eredet?    –  urali nyelv?

milyen  genetikai   eredet?

genetikailag igazolható

viszonya a maihoz

vita a   genetikáról

ókori Baktria (Afganisztán)

DNS bázisú társadalom és nyelvtörténet

A MAGYAR HÚN-HAGYOMÁNY ÉS HÚN-MONDA

Hunok   eredete

Hunok   és  magyarok   kapcsolata

rokonsága?   fenáll?

Csaba   királyfi

Kárpát     medence   –  természetföldrajza  –  honlapja

isz. I.  –  X. század

Vándorlás

mitológiai griffmadár

Ősimagyar mesék

Őseink nyomában

Honfoglalás, vajon   milyen   gyorsan   jöttek

éshonnan?   –   visszajöttek?

nem ott,   nem akkorportyázások

DNS –  genetika

vitavita,vita

kérdések, tévedések?

Mik vogymuk?

Árpádnépe?

nyelve

családfa

Álmosvezér

szakrális uralkodó

mondája

7vezer

A hét törzsés vezér

 Nekik köszönhetjük Magyarországot

Vérszerződés

 

Vezérek leszármazási vonal

keverék nép

 

Kazár  Birodalom,

népek  keveredése


   életük

Mocsárvár

 

        01  Úton hazafelé

A szarvas népe


A fehér ló  mondája   Magyar  –    Honfoglalás

           Regék és mondák    Legendák    –    Személyiségek   Székelyföldi    legendárium
Helyszínek    –        Érdekességek
a_kalandozsok.jpg
Harcmodor    Íjászatkalandozó  hadjáratok
 
 

                                                                                        02 Honfoglalás    (A    film   )

0hf

 

 

 

a arpadfi
Csataterek (899-970)   
Szöveggyüjtemény    (1000 – 1530)

II.András

uralma   –  Makó  –  sirja
 

 

leánya:

Árpád-házi  Szent  Margit

 

      atatarj.jpg  

IV. (Kun)László

testvére

 

1281 – Hód-tavi csata

                                08      Az Árpád- kor utolsó évtizedei,   –   királyai

 

A várnai  csata   veresége

és    I. Ulászló

királyunk   halála

 

V. László   –   élete

 

13A három Hunyadi

Hunyadiakkora

Hunyady   Jánosa törökverő

származásaszületése

Hunyadiak   nyomában  – származásuk   kutatva

 

Hosszú hadjárat 1443/44

Rigómezei csata  1448

 

Trragédiák sora vezetett a Hunyadi dinasztia bukásához

 

        Törökellenes harcok

1442-szebeni csata       –     575/2017

ahj.jpg Nándorfehérvári győztesdiadal

Hogyan?miért?

 

1456július3D-ben

 

csata    –   animáció

Dugovics  Titusznem létezett

 

560/2016

————————-

1476 – Szabács

1479  –  Kenyérmezői csata

 

magyar hősök

 

Kinizsi Pál

A reneszánsz építészet

Európában és Magyarországon

 

 

Középkori atlasz

Hunyady  László

halála

Mátyás

nyomában

kutatva

 

575/2018

az igazságos

igazságos


törvénykönyve

 

feketeserege

története

meséi

és a valóság

 

anyjaés nejei:

Beatrix királyné

1490 után

 

Zenei világa

 

énekkara

 

Corvinák

    ahl.jpg

  amk.jpg
Buda    –    Visegrád
         ————————————–

tömegmézárlás

1526   augusztus   29.-e  – időpontja?

helyszíne  hol van?  –  kutatni  kezdenek  (2018)

 

Friss kutatások és régmúlt tévhitek a mohácsi csatáról (2023)

A vereségről  másképpen, értelmetlen   győzelem

Tomori Pál

II.Lajos  élete   története

halála  körülményei  – azonosítása

történelmi   tévhitek   –   feltételezések

  (Csele  patakba   fulladt  vajon    a király?

Valószínűleg nem)  – feltárás

1541 Buda elfoglalásától1552-ig

 

16  A középkor vége

 

Szapolyai   János

 

 a 3resz

A magyar rendek ésa  Habsburg udvar konfliktusai

 

Zrinyi Miklósa törökverő, halála,bécsi vadkan?

303

mitoszaa politikusKié Zrinyi?

Reformáció és katolikus megújulás

 

Boszorkányüldözés Magyarországon

Erdély aranykora és hanyatlása

Báthory Istvánerdélyi fejedelem

Báthory András meggyilkolták

I. Apafi   Mihály

A körülmények kényszerítése

I. Rákóczi György  erdélyi fejedelem

feleségeLorántffy   Zsuzsanna

 19 Romlás és kiútkeresés

 Függetlenségi törekvések

 

20A török korvége   –    törökök   kiűzésük

 

 1683-1718

 

1683Bécsi csata
abv.jpg
arrf.jpg

A magyar királyság a Habsburg birodalomban

amt.jpg
a_mariaterezia.jpg
akj.jpg
a_marc15.jpg

a kossuth

anm.jpg
a_kormany.jpg
”  az   áruló”   volt?  –  sztoikus nyugalma
————————————————————

Petőfi  –  Művei–  élete   –    képe

felesége  – a halála után  –  családja

 

naplója,  Zoltán fia  –  nyughelye?

Oroszországban?

——————————

a vertanuk
a fs
—————————————————–
miniszterelnök  (1867)  –  kastélya
——————————————————————————————-
Dualista kor     –    levelezések

 

1900

 

 

——————————————

———————————————-

—————————————————

Wekerle   Sándor,  a válságmenedzser,állami munkástelep

a ezerev

10 érdekes tény a századforduló Budapestjéről

Milleneum   krónikása:

Klösz   György   – 175/2019

Weinwurm Antal   fotográfus

dunaparti   képek

Gyönyörű kastélyok    /    színes fotók

Rendhagyó útikönyvek a századfordulóról

Az egykori Magyarország  –  infografikák

——————————————————————-

Háztartási cselédek

 

A magyar nők küzdelme az egyenjogúságért

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

,