Ezerév

friz0.jpg
 

Magyarország  története  képekben

friz0.jpg

 

 

fesztykk.jpg
————————————————————————————————————-

A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÉS AZ ÁLLAMSZERVEZÉS KORA
(A KEZDETEKTŐL 1038-IG)

 

Magyarország históriája (347 -1527)

ŐSEMBEREK – ŐSMAGYAROK

Magyarőstörténet

szkiták?   /magyarságeredettudat

finnugor agymenet?   –  Tanok és könyvek

ugor   eredet?    –  urali nyelv?

milyen genetikai   eredet?viszonya a maihoz

vitagenetikáról

ókori Baktria ?  (Afganisztán)

DNS bázisú társadalom és nyelvtörténet

A MAGYAR HÚN-HAGYOMÁNY ÉS HÚN-MONDA

Hunokeredete

Hunok és magyarok   kapcsolata

rokonsága?fennáll?

Csabakirályfi

Kárpátmedence   –  természetföldrajza  –  honlapja

isz. I.  –  X. század

Vándorlás

mitológiai griffmadár

Ősi magyar mesék

Őseink nyomában

Honfoglalás, vajon milyen gyorsan jöttek

és honnan?   –   visszajöttek?

nem ott,   nem akkorportyázások

DNS –  genetika

vitavita,vita

kérdések, tévedések?

Mik vogymuk?

Árpád  népe?

nyelve

családfa

Álmos  vezér

szakrális uralkodó

mondája

7vezer

A hét törzs és vezér

 Nekik köszönhetjük Magyarországot

Vérszerződés

 

Vezérek leszármazási vonal

keverék nép

 

Kazár  Birodalom,

népek  keveredése


   életük

Mocsárvár

        01Úton hazafelé

A szarvas népe


A fehér lómondája  Magyar   –    Honfoglalás              

                  Regék és mondák    LegendákSzemélyiségek  Székelyföldi   legendárium
Helyszinek    –        Érdekességek
a_kalandozsok.jpg
Harcmodor  Ijászat  kalandozó  hadjáratok
 

                                                                                        02 Honfoglalás(   A    film   )

0hf

 

 

 

a arpadfi
Csataterek (899-970)   
Szöveggyűjtemény    (1000 – 1530)

II.András

uralma   –  Makó  –  sirja
Előzmények   –   Muhicsata
 

 

 

Árpád-háziSzentMargit

 

      atatarj.jpg  

IV. (Kun)László

testvére

 

1281 – Hód-tavi csata

                                08      Az Árpád- kor utolsó évtizedei,   –   királyai

 

A várnai   csata  veresége

ésI. Ulászló

királyunk  halála

 

V. László   –   élete

 

13A három Hunyadi

Hunyadiak  kora

Hunyady  János  származásaszületése

Hunyadiak   nyomában  – származásuk   kutatva

 

Hosszú hadjárat 1443/44

Rigómezei csata  1448

 

Tragédiák sora vezetett a Hunyadi dinasztia bukásához

 

        Törökellenes harcok

1442-szebeni csata       –     575/2017

ahj.jpg Nádorfehérváridiadal

Hogyan?miért?

 

1456július3D-ben

 

csata    –   animáció

Dugovics  Titusz  nem létezett

 

560/2016

————————-

1476 – Szabács

1479  –  Kenyérmezői csata

 

magyar hősök

 

Kinizsi Pál

A reneszánsz építészet

Európában és Magyarországon

HunyadyLászló

halála

Mátyás

nyomában

kutatva

 

575/2018

az igazságos

igazságos


törvénykönyve

 

feketeserege

története

meséi

és a valóság

 

anyjaés nejei:

Beatrix királyné

1490 után

 

Zenei világa

 

énekkara

    ahl.jpg

  amk.jpg
Buda    –    Visegrád
         ————————————–

 

WerbőczyIstván   Hármaskönyve

a corpus iuris

a mohacs

Bakócz  Tamás –   jobbágyból  majdnem pápa lett

keresztesháború  szervező

 

Mohácsi   vész,   csata,    tömegsírok

1526  augusztus  29.-e  – időpontja?

helyszíne  hol   van?  –  kutatni  kezdenek  (2018)

A vereségről  másképpen, értelmetlen   győzelem

 

II.Lajos   élete   története

halála   körülményei  – azonosítása

történelmi   tévhitek   –   feltételezések

  (Csele patakba  fulladt  vajon   a király?

Valószínűleg nem)  – feltárás

1664    Téli hadjárat

Zrinyi Miklósa törökverő, halála,bécsi vadkan?

303

mítoszaa politikusKié Zrinyi?

Reformáció és katolikus megújulás

 

Boszorkányüldözés Magyarországon

Erdély aranykora és hanyatlása

Báthory Istvánerdélyi fejedelem

Báthory András meggyilkolták

I. Apafi  Mihály

A körülmények kényszerítése

I. Rákóczi György   erdélyi fejedelem

feleségeLorántffy  Zsuzsanna

 19 Romlás és kiútkeresés

 Függetlenségi törekvések

 

20   A török kor  vége   –    törökök   kiűzésük

 

 1683-1718

 

1683Bécsi csata
abv.jpg
arrf.jpg

A magyar királyság a Habsburg birodalomban

amt.jpg
a_mariaterezia.jpg
akj.jpg
a_marc15.jpg

a kossuth

anm.jpg
a_kormany.jpg
”  az   áruló”   volt?  –  sztoikus nyugalma
a vertanuk
a fs

 

—————————————————–
Sissi  és a magyarok  /  honlap
miniszterelnök  (1867)  –  kastélya
——————————————————————————————-
Dualista kor     –    levelezések

 

1900

 

 

——————————————

———————————————-

—————————————————

Wekerle   Sándor,  a válságmenedzser,állami munkástelep

a ezerev

10 érdekes tény a századforduló Budapestjéről

Milleneum   krónikása:

Klösz   György   – 175/2019

Weinwurm Antal  fotográfus

dunaparti  képek

Gyönyörű kastélyok    /    színes fotók

Rendhagyó útikönyvek a századfordulóról

Az egykori Magyarország  –  infografikák

——————————————————————-

 

Háztartási cselédek

 

A magyar nők küzdelme az egyenjogúságért

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

,