Kiváncsiak klubja

 


 1953 októberében kezdte meg a Magyar RádióIfjúsági Osztálya a Kíváncsiak Klubja című nagysikerű sorozat adását.

A műsorok a hallgatók kérdéseire épültek, de nemcsak tárgyi ismereteket kívántak adni, hanem irodalmi és zenei élményt is.

A kíváncsiság kiapadhatatlan forrása lett a műsornak. Már az első felhívástól kezdve áradtak a kérdések.

Az érdeklődés kiterjedt a művelődéstörténet, nyelvészet, irodalom, történelem, élettan, természetrajz, csillagászat, zene területeire.

Kisiskolásoktól nyugdíjasokig minden korosztályból jelentkeztek kíváncsiak.

A sorozat megformálója, kialakítója és állandó írója Dr. Bélley Pál volt.

A sokoldalúan művelt, a tudomány úgyszólván minden területét áttekintő könyvtáros írónak szenvedélye volt a műveltség terjesztése.

A szüntelen olvasás és tájékozódás nála nem öncél volt, hanem párosult azzal a lankadatlan törekvéssel, hogy tudását közkinccsé tegye.

A legnaivabb gyermeki kérdéssel éppen olyan szívesen foglalkozott, mint a bonyolult bölcsészeti problémával.

Mester volt a rádiószerű feldolgozásnak. Változatosság, könnyedség, humor és közvetlenség jellemezte munkáját.

Az élete delén, hirtelen elhunyt író rádiós műveiből összeállított gyűjtemény munkájának csekély töredékét és – rádiós eszközök híján –

halvány vázlatát adhatja csak vissza, de úgy hisszük,

hogy a műsorok sok ezer hallgatója így is szívesen fogadja, és haszonnal forgathatja.

 

 SPORT ÉS JÁTÉKMIÓTA ISMERJÜK? HONNAN TUDJUK?AMIRE AZ IRODALOMBÓL KÍVÁNCSIAK VOLTAKKALANDOZÁS A TÖRTÉNELEMBEN