Magyarország    története    képekben
 

A    magyar     nyelv     eredete    -   A magyar irodalom története
 
 
 
 
 
friz0.jpg
 
 
                                                                                       
 
This Day in History                          
 
 
   
friz0.jpg
 
 

fesztykk.jpg
 
                                           Feszty   Árpád   körképe   -    panoráma    -   története,    készítése  -  videó  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÉS AZ ÁLLAMSZERVEZÉS KORA
(A KEZDETEKTŐL 1038-IG)
 

ŐSEMBEREK – ŐSMAGYAROK

Magyar   ős - történet 

 

szkiták?   /   magyarság  eredettudat

finnugor agymenet?

milyen    genetikai   eredet?

vita  a  genetikáról

DNS bázisú társadalom és nyelvtörténet

A MAGYAR HÚN-HAGYOMÁNY ÉS HÚN-MONDA

Húnok   eredete

Húnok   és   magyarok   rokonsága?    fenáll?

Kárpát   medence   -  természetföldrajza  -  honlapja

isz. I.  -  X. század

Vándorlás

mitológiai griffmadár

 

Honfoglalás,  vajon  milyen  gyorsan     jöttek 

  és   honnan?   -   visszajöttek?

nem ott,   nem akkorportyázások

            DNS -  genetika 

          vitavita,  vita

     kérdések, tévedések?

    

          Mik vogymuk?  
            

          Árpád   népe?

                nyelve

               családfa

 

          Álmos   vezér

                    mondája

      7vezer

                     A hét törzs   és vezér   

                            Vérszerződés

                  Vezérek leszármazási vonal

  

                       keverék nép

 

            Kazár    Birodalom,  

            népek    keveredése

 

                        Mocsárvár  

 

        01    Úton hazafelé

                         A szarvas népe            

                                                            
                                                
                              A fehér ló   mondája 
    

                          Magyar   -    Honfoglalás                


        
                         Regék és mondák   

 
              
  Legendák    -    Személyiségek
  
              

                   Székelyföldi legendárium

     

                  Helyszinek    -        Érdekességek    

                            

       a_kalandozsok.jpg
                        

                             Harcmodor           

                                     

 

                                                                                        02   Honfoglalás  (   A    film   )

        0hf

 

                     

 

         
      Munkácsy   Mihály   festő  /asztalos /  festménye            
                
 
 
                                                     
Árpád  -  kor     története 
 
a arpadfi
         
 
            
 
907    július    4 - 5   
 
 
Csataterek (899-970)   
  
augsburgi   csata     955    évben

                                  Mondák  :   Szentgalleni kaland,     Lehel kürtje,     Botond  

           a_arpadhaz.jpg    

            Árpád  -   ház  családfája - eredetmondák      

 

                           Solt          -     Taksony                               Géza   fejedelem

 

                      Az első magyar királyi vár
                               03   Államalapítás

 
  Ajtony   vezér

Koppány   -  Somogy   hercege
                     
                              A magyar irásbeliség története                                   

              avajk.jpg                                              

    

 

 

 

  

                                         

     Szent   István    az   államalapító
 
                   apostoli    király

              intelmei,    legendái

                                   
            Vajk   -  a    hitehagyott

                    megkeresztelése          

                        Szent  István

             István   királlyá   koronázása

                    szentté avatása?
                       

                       a szent jobb


                      Szent   Imre    

                       Ottó  herceg?

   

A szent korona és a   koronázási észerek

Szent   korona  és  címer   -   kutatások   -    elferdülése

A MAGYAR VÁROSOK AZ ÁRPÁDOK KORÁBAN

Árpádházi királyok I.

         04     Szent István  -   (997-1038)  - királysága    

és a német császárság 

   kereszténység    megteremtése   

Skóciai   Szent Margit

                                  Szent  István  intelmei                      

  asztistvan.jpg

Orseolo Péter  harcai

Aba  Sámuel - héber

I. Géza   -  élete,    halála,    sirhelye

                   

      I  .Lászlóig

                                                           
Szöveggyüjtemény    (1000 - 1530)
 
 
 
   05   A    magyar szentek évszázada

         I.   Szent   Lászlótól 

               III.Béláig

            asztlaszl.jpg  

 

     

                      

Csodái

törvényei   -  Himnusza


Uralkodása     
                  

      Zimonyi csata (1167)

 

06    a két

   lovagkirály 
     
Trónküzdelmek

       II. Istvántól

     II. (Vak)  Béla

   bosszúja  -  halála

       III. Istvánig

  Könyves    Kálmán 
 

 
uralkodása

             élete   

             halála

             sirja


Árpádházi királyok II

IV.István    

  

 aszbe.jpg             

 

 

 

 

 

 

 

III. Béla - halála

 

I.  Imre    élete

 

 

                     III. Lászlóig


      

          


 II.    András    uralma   -   Makó
 
   Gertrudis  -  lányuk
Wartburg     várában élt
 
1222    -  Aranybulla   
 
 
 
 
Előzmények   -   Muhi   csata
     
 

 

 
           (1235-1270)
            törvényei   


Árpád-házi    Szent   Margit     
   

 

      atatarj.jpg  

 

   IV. (Kun)  László 

 

testvére

1281 - Hód-tavi csata

                                                                                                           
                                08      Az Árpád- kor utolsó évtizedei,   -   királyai
 
                                                                                           
                                                                      Morvamezői csata 1278
                                                III. András,   az utolsó   -  Árpádház  vége  


                                                                      
                                                                 Vegyesházi királyok  kora   -  III.Kázmér  -   interregnum
 
                                                                                 Habsburgok  birodalma kialakulása

AZ ANJOU- ÉS ZSIGMOND-KOR (1301-1437)

 

MAGYAR KÖZÉPKOR

Az Anjouk birodalma

      várlexikonakr.jpg   

történelmi

középkori

legszebb   magyar  

várakFüzér

szemléletesen

kővárhoni

                      csodálatos

                   Balaton-felvidék  

                         erődők

                      Vitányvár

           Abajvár,    Gyulai vár                történelmi magyországi várak,     

         Diósgyőri vár                             Középkori városok

  09Anjou Károly, aki nem Róbert 


Károly  Róbert  (1308-1342)

pénzreformja

visegrádi találkozó(1335)

A MAGYAR KIRÁLYSÁG PÉNZÜGYEI ÉS GAZDASÁGPOLITIKÁJA

 

                            Nagy Lajos   birodalma   kora    

              

                    Hadjáratairól  négy  részes  cikksorozat

                            
    1345 - Moldvai ütközet   -  testvére,    András

  káromkodás    /   halála,   gyilkosság

1374 - Capuai csata

                      Európa védőbástyája   /    691/2017

                             Monda :    Jantula

       
                                                  
     anl.jpg                

                                          11   Legendák és igaz történetek a XV., század elején
 
                                                       Késő középkori magyar királyság emlékei   

A várnai   csata   és    I. Ulászló  

királyunk   halála

 

V. László

13   A három Hunyadi      

Hunyadiak   kora


Hunyady    János   származásaszületése

Hosszú hadjárat 1443/44

          Kemény    Sigmond    

 
          Kapisztrán  János  
                                       harangozás
 
          Törökellenes harcok  
         1442-szebeni csata       -     575/2017
 
        

ahj.jpg Nádorfehérvári  diadal  


Hogyan?


1456  július - 3D-ben

 

a csata    -   animáció

     

  Dugovics  Titusz  nem létezett 

 

           560/2016        

-------------------------

  1476 - Szabács

                   

  1479  -  Kenyérmezői csata

magyar hősök

Kinizsi Pál


A reneszánsz építészet

Európában és Magyarországon

 

 


Hunyady  László 

halála
 

 

575/  2018

az igazságos

"igazságos"


törvénykönyvefekete
  serege

története

meséi

és a valóság

Beatrix királyné

 

 

Zenei világa

    ahl.jpg                                         
 
  amk.jpg
 
 
              Miért pont Ő?
                   
  Mátyás,   a    király   - uralkodása
 
                5 érdekesség
 
       halála,      élete következményei     
                        
             Buda    -    Visegrád

   Werbőczy  István  Hármaskönyve    

a corpus iuris

a mohacs

  Bakócz   Tamás   nem lett pápa

 

Mohácsi   vész,   csata,    tömegsírok

 

1526   augusztus   29.-e  

 helyszine   hol van?  -  kutatni   kezdenek  (2018)

A vereségről  másképpen, értelmetlen győzelem

 

II.   Lajos  élete 

  halála   körülményei  - azonosítása

történelmi   tévhitek

  (Csele   patakba   fulladt  vajon   a király?)

ajk.jpg
 
 
Török kor I.
 
 
Bécsi   csata   - 1529
 
 
Kőszeg  (1532)
 
 
      Török   hadsereg   terjeszkedése   
 
 

 

                 1541 Buda elfoglalása          

    
                                  16  A középkor vége                                           

                                                                   
 
 
 
 

      17  Az ország    három részre     szakadása,   tragikus
 
 a 3resz
 
 
  
 
Szolnoki végvár    -   1552   -  Eger   vára  -  10 tény
 
 
 
 
Nagy    Szulejmán     halála,   emlékhelye,  sirja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abv.jpg

 
 
 
Thököly  Imre   -   Zrinyi  Ilona
 
 
   21  Rákóczi   szabadságharc    kitörése
 
 
arrf.jpg
 
Rákóczi  Ferenc   élete,   bujdosásahalála
 
 
Rákóczi    szabadságharc
 
 
Mercurius    Hungaricus
 
 
Bercsényi    Miklós
 
 
22  Ónodtól a nagymajtényi síkig
 
 
kurucunk a   labanc
 
 
Károlyi Sándor    Szatmári   béke
 
 
Habsburg abszolutizmus
 
 

A   Pragmatica   Sanctió  -   1741

amt.jpg

 23   Vitam et   sanguinem
 
 
 
a_mariaterezia.jpg
 
akj.jpg
 

 
 
 
 
       
                         25    Széchényi
 
                                    és
 
                              Széchenyi 

Széchényi Ferenc

   (1754-1820)


Széchenyi István

a legnagyobb   magyar

a férjaz apa

kifizette?

kontra Kossuth

Öngyilkosság?

                                                           
  

  aszil.jpg      

                    A  Lánchíd  építéséről,   terveiről,   

 

                            bravúrjairólátadása   ünneptelenül

  
  

Reformkor        


 
 
  
a_marc15.jpg

 
a kossuth
 
 
anm.jpg

 
Március     tizenöt  
 

 
 


 

 
 
 
 
 

  Petőfi  -  Művei  élete   -    képe
Jókai    Mór   -  felesége 
  Nagy  Bella  -  szerelem
 
a vertanuk
 
 
 
a fs
 
 
 Sissi    és a   magyarok  /  honlap
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vetsera  Mária  a Rudolf    125/   2014
 
 

1900


------------------------------------------
 
 
  
 
----------------------------------------------
 
---------------------------------------------------
 
 
 

 

Rendhagyó útikönyvek a századfordulóról

 

Az egykori Magyarország

-------------------------------------------------------------------

 

A magyar nők küzdelme az egyenjogúságért

.....................................................................................................................................................

,