Archívum

Itt érdekes cikkek és képek között tallózhat.

 

 friz0

 

Technológiai    ujdonságok

 

friz0

 

 

A világszerte legismertebb magyar vállalat alapítóját svájci utazása előtt a gyár udvarán sírva búcsúztatták alkalmazottai. A gyárigazgató nem először utazott Svájcba, ezúttal azonban nem szokványos utazásra készült. 1944 nyarán a 71 éves Richter Gedeon csak néhány hónapja léphetett be újra a saját gyára területére, korábban ezt is megtiltották neki. Vezérigazgatói tisztségéről évekkel korábban le kellett köszönnie, s csak sokára kapott engedélyt, hogy díjazás nélküli tanácsadóként bejárhasson az általa alapított gyárba. A zsidótörvényeket végrehajtató hivatalok ekkorra jöhettek rá, hogy Richter szaktudása nélkül elapadna Magyarország legfontosabb exportbevétele. Talán azt is tudták, hogy a világhírű kutató-vegyész és üzletember a legkilátástalanabb személyes helyzetében is mindent meg fog tenni, hogy a gyógyszergyár sikerrel üzemeljen. Barátai évek óta próbálták rábeszélni, hogy emigráljon, és Svájcból vezesse cégbirodalmát. Újra és újra nemet mondott, nem tudott a hazája és a gyára nélkül élni. 1944 júniusában végül elfogadta a Vöröskereszttől szerzett svájci menlevelet, így búcsúzni ment a kőbányai gyárba. A cég vezetői és munkásai ugyan megkönnyezték távozását, mégis fellélegeztek, hogy a rajongva szeretett „Richter úr” biztonságba kerül. Néhány hét múlva megdöbbenéssel látták, hogy az alapító – kopott kabátján sárga csillaggal – ismét belép a gyár kapuján. „Nem lehetett hálókocsijegyet kapni Bernbe, mégsem tehetem ki ilyesminek a feleségem” – magyarázta szomorkás mosollyal. A Kalmopyrin és sok más gyógyszer atyja nem sokkal később zokszó nélkül hagyta el az otthonát is, majd hetek múlva, 1944. december 30-án emelt fővel lépdelt a Duna-partra induló menetben is.

Richter Gedeon kereskedő ősei Csehországból vándoroltak a Podmaniczky-család magyarországi birtokaira. Szülei már jókora saját földbirtokkal rendelkeztek a Heves vármegyei Ecséden. Minden bizonnyal az 1872-ben született Gedeon is gazdálkodásból élt volna, ha élete nem egy tragédiával kezdődik. Édesanyja belehalt a szülés szövődményeibe, apját pedig egy évvel később vitte el a kolerajárvány. Az öt árvát az anyai nagyszülők vették magukhoz Gyöngyösön. Noha tekintélyes vagyont örököltek, felnőtt korukig ehhez nem férhettek hozzá, úgyhogy szerény körülmények között nőttek fel. A zsidó család elmagyarosodását mutatja, hogy az elemi iskola után Gedeont a jó hírű ferences gimnáziumba íratták a nagyszülei. Bizonyítványai tanúsága szerint nem volt különösebben jó tanuló, annál lelkesebben látogatta az iskola könyvtárát, ahol az egészségügyi könyveket bújta. A téma gyakorlati oldala is izgatta: 15 évesen kisegítő munkát vállalt egy gyöngyösi patikában.

Érettségi után a kolozsvári egyetemen szerzett gyógyszerész-gyakornoki bizonyítványt, majd beiratkozott a budapesti egyetem orvostudományi karára. 1895-ban okleveles gyógyszerészként még két év gyakorlatra volt szüksége ahhoz, hogy saját patikát nyithasson. A gyógyszerész szakma ebben az időszakban óriási változáson ment keresztül. A század végére vált általánossá, hogy minden nagyobbacska településen üzemelt patika, a patikus pedig megbecsült értelmiségi tagja lett a helyi közösségnek. Gyógyszergyárak egész Európában alig akadtak, többnyire a gyógyszerészek készítették a különböző tablettákat és szérumokat. Mindenkinek megvolt a maga titkos receptúrája, amit egy ambiciózus segéd eltanulhatott tőle. Richter a legjobb akart lenni a szakmájában, két év magyarországi tanulás után még négy évet töltött patikus-segédként Németország, Anglia, Franciaország és Itália több városában. 1901-ben, kora egyik legképzettebb gyógyszerészeként úgy tért vissza a hazájába, hogy öt nyelven beszélt és olvasott.

A sovány, korán kopaszodó fiatalember, aki a kor divatja szerint bajuszt is növesztett, már-már túlkorosnak számított, amikor úgy döntött, hogy öröksége maradékából kis patikát vásárol a külvárosinak számító Üllői úton. A Sashoz címzett gyógyszerárudára a pincében található kis vegyészeti labor miatt esett a választása. 1902. január 12-én kapta meg az engedélyt; ezt a dátumot tekinthetjük a Richter Gyógyszergyár vagy akár a magyar gyógyszergyártás születésnapjának. Richter Gedeon pontosan tudta, hogy milyen kísérleteket akar elvégezni az alagsori laborban: külföldi útjain egy új gyógymód, az „organoterápia” keltette fel érdeklődését, azaz az „emberek gyógyítása állati nedvekkel”. A belső elválasztású mirigyek és a hormonok működését világszerte akkor ismerte meg a tudomány, de nagy mennyiségben gyógyszert készíteni belőlük senkinek sem jutott eszébe, Richtert kivéve. Az adrenalint például 1901-ben izolálta a mellékvese hormonjából egy japán tudós, de az első vérnyomásemelő hatású adrenalin-készítményt, a Tonogent 1902-ben a Sas patika pincéjében kezdték el gyártani. Minden egyes új termékének latin neve után a Richter szó is szerepelt: az alapító bízott benne, hogy saját neve hamarosan a vásárlók bizalmának garanciája lesz. Egyszerre volt a nemzetközi tudományos kutatásokat naprakészen ismerő tudós és az igényeket villámgyorsan felmérő üzletember.

 

a Richter Gedeon

 

Csak első szakmai sikerei után érezte úgy, hogy a magánéletben is építkezni kezdhet. A Gyógyszerészeti Közlöny 1902 februárjában örömmel adta hírül, hogy „Richter Gedeon kartársunk, a Sashoz címzett budapest-üllői úti gyógyszertár új tulajdonosa jegyet váltott Winkler Annuska kisasszonnyal, Winkler Bernát szegedi gyáros leányával”. Nina– ahogy a családban hívták – több mint négy évtizeden át volt Richter hűséges és ragaszkodó társa. 1903-ban megszületett a házaspár egyetlen gyermeke, László is. Néhány év alatt akkora lett a kereslet a patika újfajta gyógyszerei iránt, hogy az alagsori laboratórium nem tudta kielégíteni az igényeket. 1906-ban Richter telket vásárolt Kőbányán, és egy év alatt kisebb, manufaktúra-szerű gyárépületet emelt rajta. Kőbánya abszolút külterületnek számított, de a sörgyárnak és más üzemeknek köszönhetően munkaerő is volt a közelben: a gyári munkások feleségei. Richter innentől egész életében 80 százalékban női munkásokat alkalmazott. A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár vagy a „patikagyár”, ahogy a környékbeliek nevezték, 1907 szeptemberében kezdte meg a termelést. Az alapítónak ezután is a labor volt a mindene, nem volt nap, hogy személyesen ne vett volna részt a legújabb kutatásokban. Ő állította elő elsőként a szülési fájdalmak csökkentésére szolgáló oxitocint, amely a gyár egyik első nemzetközi sikerterméke lett. 1911-ben a Bayer gyógyszergyár népszerű Aszpirinjét fejlesztette tovább, ám a Richter-féle Kalmopyrinnek versenytársánál jóval kevesebb mellékhatása volt. Az ehhez hasonló piaci sikerekhez rendkívül felkészült szakember gárdára volt szüksége. Német, olasz, francia és angol vegyészmérnök is dolgozott Richternek, aki mindenkivel annak anyanyelvén beszélt. A gyárigazgató modern szemléletű alkotóközösséget épített, ahol mindenki ismerte a másik munkáját is. A vezetőség, a kutatók és a mérnökök mindennap közös ebédlőasztalnál beszélték meg a problémákat, a kétkezi dolgozók pedig képzéseken vehettek részt, és mindannyian a korban szokásosnál jóval nagyobb fizetést vihettek haza.

A világháború kitörése után Richter felismerte, hogy a hadi kórházaknak fertőtlenítő szerre lesz szükségük, méghozzá nagy mennyiségben. Hyperol nevű készítménye szilárd halmazállapota miatt könnyen szállítható volt, így a honvédség rengeteget rendelt belőle, s hamarosan a katonai alapfelszerelés tartozéka lett. A hasonló innovációk miatt a gyár a háborús években is töretlenül fejlődött, Richtert mégsem lehet konjunktúralovagnak nevezni. Sajátos felfogása volt az üzleti tisztességről: amikor a háború miatt néhány konkurens külföldi termék nem jutott el a magyar patikákba, ő is visszafogta a gyártást. Amikor megkérdezték, miért nem él a kínálkozó helyzettel, annyit mondott: „méltatlannak tartom olyan piacon versenyezni, ahol nincsenek ellenfelek.”

A világháború végére a Richter Vegyészeti Gyár számított Közép-Európa legnagyobb gyógyszerészeti vállalkozásának, legfőbb konkurensei a német gyárak voltak. A politika 1919-ben szakította meg először a cég fejlődését. A Tanácsköztársaság idején a gyárat a hatalom kisajátította, élére pedig politikai komisszárt neveztek ki. Richter Gedeon mindent megtett, hogy az üzem tényleges átadását késleltesse, ezért egy népbiztos beidéztette, és felszólította az együttműködésre. Szavának verőlegények adtak nagyobb nyomatékot. Richternek életében először el kellett hagynia a gyárát, a kommün bukásáig apósánál bujkált Szegeden. Trianon a kőbányai gyárnak is csapást jelentett: a cég elveszítette hazai piacának felét. Richter tudta, hogy a megmaradás garanciája a külföldi terjeszkedés. Ez nem volt egyszerű feladat: a háború után a magyar termékeket Európa számos államában embargóval sújtották. A gyártulajdonos válaszul a tengeren túl is megvetette a lábát. Tíz év alatt 50 Richter-képviselet vagy leányvállalat nyílt öt kontinensen, köztük Indiában, Mexikóban, a Fülöp-szigeteken és Kínában is, ahol a cég állandó raktárat tartott fenn, hogy gyorsabban szállíthasson mint az angol konkurencia. Az RG monogram egy évtized alatt a világ minden táján ismert márkajelzéssé vált. És a vagyon csak növekedett: 1923-tól 1938-ig, az utolsó békeévig az immár részvénytársaságként működő cég tőkéje három és félszeresére, nyeresége tizenhatszorosára nőtt.

Mindebből nem sok látszott a tulajdonos életmódján. Richter Gedeon milliomosként is minden nap háromnegyed hétre érkezett Kőbányára, magára öltötte barna lódenköpenyét és egy pörge kalapot, majd személyesen járta körbe az üzemet a kazánháztól a laboratóriumig. Mivel elsőként érkezett, a kapuban fogadta a munkából elkéső alkalmazottakat. Kétkezi munkásait is mind ismerte, megbízott bennük. A gyár volt az egyetlen szenvedélye, nem járt el társaságba, még csak színházba sem. Családja jól élt Belgrád rakparti lakásukban, de messze nem olyan luxusban, amit megengedhettek volna maguknak. Pedig ekkor már a politika is elismerte a gyáros eredményeit: 1929 januárjában Horthy Miklós kormányfőtanácsossá nevezte ki, s innentől a „méltóságos úr” megszólítás dukált neki. Az adománylevél szerint nem gyógyszerészként, hanem a „közgazdaság terén kifejtett tevékenységéért” kapta a kitüntetést, s nem is véletlenül. Magyarország költségvetési mérlegét érezhetően javította, hogy a Richter Gyár fellendítette az exportot, és keményvalutát hozott be az országba. A gyártulajdonos úgy gondolta, teljesítményének elismerése egyben származásának elfogadását is jelenti, így büszke volt kitüntetésére.

Tévedett. Hiába kapta a gyár sorban a legnagyobb nemzetközi elismeréseket, és hiába volt működése nélkülözhetetlen a magyar gazdaságnak, a tulajdonos zsidósága egyre inkább hátrányt jelentett. Richter először „jó származású” embereket, köztük nyugalmazott minisztert, főispánt, altábornagyot hívott meg az igazgatóságba, akiktől azt remélte, hogy könnyebben eljárnak majd a vállalat érdekében. Ez csak ideig-óráig, a zsidótörvények bevezetéséig jelentett segítséget. Bár 1939 márciusában Richter maga is áttért a protestáns hitre, a gazdasági korlátozó törvények alól nem kapott felmentést. „Megromlott egészségi állapota miatt” lemondott igazgatósági elnöki tisztéről, csak igazgatósági tagságát tartotta meg, és több kulcsemberétől is meg kellett válnia. Bár Teleki Pál miniszterelnöknél kérvényezte, hogy a gyár zavartalan működésének érdekében ő maradhasson a cég vezérigazgatója, 1941-ben erről a posztjáról is le kellett köszönnie. Munkatársai kidolgozták a túlélés útját: úgy tervezték, hogy Portugáliában alapítanak egy Richter leányvállalatot, amelynek éléről továbbra is az alapító felügyelhette volna a cégcsoportot. Richter Gedeon gondolkodott az ötleten, de végül elvetette, mert a távolból nem tudta volna hatékonyan irányítani a napi működést. Más zsidó nagytőkésekhez hasonlóan megtehette volna, hogy a cég tőkéjének nagy részét külföldre menekíti, de ő erre sem volt hajlandó. A munkába temetkezett, s nem is eredménytelenül. 1941-ben a gyár alaptőkéjét fel kellett emelni, új épületeket húztak fel a Gyömrői úton, hogy ki tudják elégíteni a megrendelők igényeit. A háborús években 30 új terméket szabadalmaztattak, s összességében két és félszeresére nőtt a Richter Rt. termelése, ami óriási bevételt hozott az államnak is.

Az állam a maga módján hálálta meg a sikert: 1942-ben megszüntették Richter Gedeon munkaviszonyát, majd kitiltották a gyárából. Az igazgatóság élén ekkor már Richter árjának minősülő menye állt, és a tagok többsége is keresztény volt. Ők írtak kérvényt a kormánynak, hogy az alapító legalább díjazás nélküli szakértőként vehessen részt a vállalat munkájában. Mivel a bevételekre égető szükség volt, a pénzügyi tárca meg is adta az engedélyt, ám egy másik állami szerv feljelentést tett három igazgató ellen, akik lehetővé tették, hogy Richter „igazgatósági tagságát meghaladó jogkörrel dolgozzon a vállalatnál.” A vita közel két évig tartott, s ez alatt a gyár menedzsmentje esténként Richter otthoni dolgozószobájában gyűlt össze, hiszen rajta kívül senki nem látta át egészében a multinacionális cégbirodalmat. A külvilág is őt tartotta a vállalat tényleges vezetőjének: amikor a Richter Rt. 1943-ban gyógyszersegélyt ajánlott fel a Vöröskeresztnek, Angelo Rota pápai nuncius demonstratív módon Richter Gedeont látogatta meg, és a pápa nevében személyesen neki mondott köszönetet. Persze akkor már ez sem számított.

Sokan tették fel a kérdést utólag: Vajon Richter átlátta-e személyes helyzetét, képes volt-e felmérni, hogy életveszélyben van. Minden valószínűség szerint igen. Intézkedett, hogy a vöröskeresztes menlevelet adják oda egy fiatalembernek, s a német megszállás előtti utolsó pillanatban Románián keresztül még a fiát is sikerült kimenekítenie az országból. Jelen volt akkor is, amikor a cégvezetés ezért megkapta a kormánybizottság által írt hivatalos felszólítást, amely szerint „az elszökött Richter Lászlónak mondjanak fel”. Bár munkakedve, energiája nem csökkent, a visszaemlékezések szerint Richter Gedeon zárkózottá és komorrá vált. A gyárba az utolsó pillanatig, sárga csillaggal a kabátján is bejárt, egészen addig, amíg 1944 őszén egy katonai parancsnok át nem vette a hadiüzemmé minősített gyár vezetését. Még ekkor is a vállalat sorsáért aggódott, az foglalkoztatta, mi lesz, ha a katonai vezetés nem képes fizetést adni a dolgozóknak. Nem tudni, értesült-e arról, hogy amikor a nyilasok elrendelték a gyár leszerelését és nyugatra menekítését, miként álltak ellen és szabotálták az alkalmazottak az értelmetlen parancsot.

Akkor a Richter házaspár már rokonoknál bujkált a Munkácsy utcában, majd Raoul Wallenberg menlevele segítségével beköltöztek egy svéd követség oltalma alatt álló Katona József utcai bérház aprócska szobájába. 1944. december 30-án ide jöttek értük a nyilasok. A lakókat igazoltatás ürügyén sorba állították, és az Andrássy út 60. alatti pártszékházhoz terelték. Itt elvették tőlük értékeiket és papírjaikat, majd menetoszlopokba sorakoztatták őket, külön a nőket és a férfiakat. Richter odalépett a feleségéhez, megölelte, és beállt a férfiak sorába. Alsóneműre vetkőztették és társaival együtt a Duna-partra terelték. Nem messze egykori lakásától lőtték a folyóba.

A nők menetoszlopát – talán egy légiriadó miatt – végül elengedték, Richter Gedeonné megmenekült. Egy darabig Szegeden bujkált, majd kijutott Olaszországba, ahol a külvilággal minden kapcsolatot elutasítva egy luganoi szanatóriumban fejezte be életét. Férje halála után két nappal, 1945. január 2-án az oroszok elfoglalták a Richter Gyárat, a mozdítható felszerelést elvitték. Soha semmi nem került vissza a Richter-család tulajdonába. Richter László Amerikába, majd Svájcba került, innen próbálta feltámasztani az egykori leányvállalatokat. Nem sok sikerrel. A magyar cég belga leányvállalata például önállósította magát, belőlük nőtt ki a világ egyik legnagyobb gyógyszercége, a Janssen. A valaha volt legnagyobb magyar tulajdonú multinacionális vállalat alapítója nélkül darabjaira hullott. Az RG monogram azonban ma is világszerte hirdeti az egykori árva fiú tehetségét és akaraterejét.

 
 

 

2020 

2020/I

Sanghai  -  Dubai  -  London  -  New York

 

 1.hét  -  2.hét  -  3. hét   -   4.hét  -    5. hét

6. hét   -  7.hét  -   8.hét

-------------------------------------------------------

 100 év előtti népviseletek

--------------------------------------------------------

Csak ne legyen igazuk    a rémisző jóslataiknak

 

  A patkány éve jőlétet igér a kinai horoszkop szerint

 

friz0.jpg

 

 

 Nemzeti Alaptanterv

  A magyartanítás katasztrófája avagy a módosított NAT

 A szakértők morognak     a szülők pánikolnak 

Kertészt kihagyták, Wass Albert portrét kap

Dragomán: Kár, hogy itt tartunk

Kereszttűzben    az új NAT  -  Takaró

Vita   -  Nyári Krisztián

Tizenöt     kérdés    -   Szegediek

 

 friz0.jpg

 

 

Holocaust trauma

 

Holocaust   75 éves     megemlékezés

 ----------------------------------------------------------------

 ne csak a haláltáborra az élőkkel szembeni

 

kötelességekre   is emlékezzünk

 

Auschwitzi megemlékezés

friz0.jpg

 

 

 Honnan ered a farsangi mulatság

 

friz0.jpg

 

 Óraátállítás:  

ekkor lesz napfelkelte és napnyugta az új rendszerben?

 

  friz0.jpg

 

Hogyan és miért kerülték el a forradalmak Magyarországot?

 

Világossá válik, hogy a rendszer velejéig romlott és menthetetlen?

 

friz0.jpg

 

 

Börtönbiznisz

 Milliárdokat kaptak közpénzből az elitéltek

 Soros barát ügyvédek nyerészkednek

Az igazságügyminiszter  -  szervezkedés?  -  Visontai

Magyar György,    a főhős   "ködösítóriási haszon?

  irodájának   félmilliárdot fizettek ki

 A fogvatartottak tudnak számolni

Parlamenti vitanap

friz0.jpg

 

 

Növelte táborát    a Fidesz

Nyolc százalékkal drágult az étkezés

 

friz0.jpg

 

 

 Az évtized 50 legjobb    magyar kisfilmje

 

friz0.jpg

 

 

Bécsi újévi koncert

 

Korábbi koncertek

 

---------------------------------------------------

 

2020Wiener   Opernball  -   galopp

Piotr Beczala als Stargast am Opernball   mit Aida Garifullina.

 

  friz0.jpg

 A magyar   filmkritikusok   dijai

 

,,,

 A legjobb operatőrök

------------------------------------------

 

Tiz film amit látni kell év elején

 

friz0.jpg

 

 

Grammy díjátadás

Red   carpet

Győztesek

 

Bilie Eilish  -  starity   -   tarolt

18 éves sztár   karrierje

A világ szar híresnek lenni meg szivás

 

friz0.jpg

 

 

77. Arany Globe-díj

 Átadjak a Golden globe díjakat  

Hollywoodban

Csúcson  a Netflix?

Vörös   szönyeg

Tom Hanks

 

A díjazottak  -  öszefoglalóVolt egyszer egy...

 

friz0.jpg

 

 

73. British   Awards

 Tarol a Jóker?

A nyertesek   felsorolása

Renée Zellweger Wins Leading

 Meztelenruha    és arcpiritó beszólások

 

friz0.jpg

 

 

Oscar díj 2020   átadás

jelöltekvárományosokról

 "Akik maradtak"   a 10 között

Ott lesz az Akik maradtak   a gálán?

Nincs az 5 között

A 92. Oscar  dijkiosztó   jelölések

a oscar2020

Saját mocskukat   díjazták:

Judy -  Renée Zellweger

 A legjobb férfi főszereplő:   Joaquin Phoenix

 Kisasszonyok - 6 jelölés

Hair Love (animrfilm)

 A legjobb eredeti dal

Elton John: Rocatman

--------------------------------------------

Eminem   - honlap

az Oscar    gálán

 -------------------------------------------

Billie Eilish  hátborzongató fellépése

Mi lehet a titka?   -   James Bond dal

Mémek

---------------------------------------------

 

Málna díj     kiosztása

friz0.jpg 

 

 Berlinales

 

Helen Mirren éleműdíjat kap

 

Bucsi Réka    a Berlinalen zsürizik

 

Mi várható    Berlinben

 

Malmkrog : vizuális-szépségés sokkoló erő

---------------------------------------------

Cannes

----------------------------------------------

Velence

Cate Blanchett lesz azsüri elnöke

 

  friz0.jpg

 

 Kossuth díj ajánlása a Szinházi Társaságnak

 

   friz0.jpg

 

 Miattuk    megyünk idén   moziba

  Mekkora űr maradt Andy Vajna után

   a mozgszemle2020

 A magyar Filmdíj  jelöljei

, Eperjes Károly   életműdij kulturharc

friz0.jpg

 

 

 PIM, mint csúcsintézmény

------------------------------------------

Téreyről és a   Térey János  ösztöndíjről

 

Harmath Artemis, az özvegy

 

Ök lettek az ösztöndíjasok​​​​​

 

Többen  nem veszik át

 

Az ösztöndíjasok nyilatkozata

 

Demeter SzilárdMost nem    akarok    botrányt

 

Az irástudók   árulása

 

Lakner    -  Kukorelly

 ----------------------------------------------

 

Átadtak az első Baumgarten emlékdíjakat

 

friz0.jpg

 

 

Zoób Kati    -   honlap

Ez nemcsak művészet ez mesterség

friz0.jpg

 

Nem indul  Magyarország az Eurovizios dalfesztivalon

 

A Dal 2020

Első elődöntő  -  továbbjutók

rossz nézettség

Második elődöntő  -  percről percre

 Harmadik elődöntő  - percről percre

Első   középdöntő

 

friz0.jpg

 

 

Dining guide év étterme gála

 

  friz0.jpg

 

 Keleti Ágnes  99 éves  olimpai bajnok

 

friz0.jpg

 

 

 elhunyt, meghalt  Gesztesi Károly

 

Próbálták   menteni   (1963-2020)

 Tenerifére ment volna meghalni

Az ország legjobb papája, de tivornyázó szinésze is

Apósa mentette a bajból

Három   házasság  -  titkos szerelme

Legyél nagyvonalú, hallgass a szívedre"

2019/XII : Húzós

utolsó interjúja

Új szerepre készült

emlékezetes szinkronjai

Most élsz   -   egyveleg

emlékezés

a gesztesi

TV2 Mokka

index,  -  24.hu  - szinház

Liptai  -  igy    búcsúznak    a szinésztársak

Il silenció    -    János evangéliuma

Eltemették  Gesztesi Károlyt

A család közleménye

Vigszínházi   búcsúztatás  - Fókusz

Németh Sándor

 ---------------------------------------------------------------------

 

Elhunyt, meghalt   Richly Zsolt  rajzfilmrendező

Szvit (1969)

A kockás fülű nyúl

Kiváncsi Fáncsi

----------------------------------------------------------------

 

Elhunyt, meghalt  Kanyó Béla

Honlapja   -   emlékezés

a kanyó

Képre táncolt pillanatok

2016: Csipetnyi szó

Lillás reggeli

---------------------------------------------------------------

 

Elhunyt   Sárközy Tamás  jogász   professzor

Nem éppen szobatudós

 HVG

--------------------------------------------------------------

 

meghalt   Erős Ferenc   pszichológus

 

--------------------------------------------------------------

 

Meghalt, elhunyt  Wichmann Tamás  kenus  legenda

családja  -  élete képekben  -  Portréfilm (1980)  -  Heti Napló

Nemzeti sport  -  RTL     Fókusz  - TV2

Gyarmati Andrea

a Wichmann

 

Világbajnoki győzelme   -  Dalra fakad (2009)

Ott a sötét vár rám   a végtelen sötétség

Azt kivánta láthassa a tókiói olimpiát

 

friz0.jpg

 

 

meghalt  Kobe Bryant   helikopter   balesetben

kosárlabdázó  -  élete  -  814 Rubik kocka

 TOP 10   játék   -   Ilyen volt a legenda

Pályafutása képekben  -  felesége    emlékezik 

Milliók  gyászolják  -  3 kislány halt meg

tervei   voltak  -  Oscar  díja  átvételevideójáték

gyászfalfestésak  - tizezrek búcsúztatták

friz0.jpg

 

 

Dolly Parton 2020 első  netes kihívas cunamiját inditotta el

---------------------------------------------------------------------------

A legjobb youtube csatornák ha tanulni szeretnél

---------------------------------------------------------------------

A magyar sztárvilág belterjes kapcsolatai

 

friz0.jpg

 

 

 Dolly Parton   -  1-72

London   1983

Koncert  -    2009  -  2014   -   Geatest Hits

------------------------------------------------

kihívása  -  honnan ered

Meztelenkednek az új kihívásban

Magyar rendőrség

 

friz0.jpg

 

 

Kik lesznek a 20-as évek csillagai

 

friz0.jpg

 

 

Hamarosan Super Bowl

A mérközés

Halftime   show

Filmhirdetések

RTL   Fókusz

játékosok párjai

Búcsú könnyek és mémek

A győztes csapat mögött dúsgazdag olajdinasztia áll

 

friz0.jpg

 

 

 Szalay Sándor városplakátjai

-------------------------------------------------------

53 abszurd karikatura

 

friz0.jpg

 

 

 
friz0.jpg

 

2019/IV

 Botrányos év a politikában

 

 
 
 
 
 

Az év amikor megint sok dologról elfelejtkeztünk

 

30 legfontosabb  magyar sportoló a 2010-es évekből

 
 

Az évtized táncai

 

Az évtized legjobb sorozatai

Ezek voltak a legjobb új sorozatok 2019-ben

 

A legjobb legviccesebb rövid videoi-coub

 -----------------------------------------------------------------

TOP 10: American's Got Talent

 

 2019 legemlékezetesebb   sajtófotói

 

A  legjobb képek utazó fotósoktól

 

HVG év képei

 
----------------------------------------------------------------
 

A valaha élt 24 legintelligensebb ember a világon

 

friz0.jpg

 

 

Greta Thunberg  -  betegsége

 

az év embere

 

5 változas amit neki köszönhetünk

 

  Time2019

A rettenetes ellenfél

  friz0.jpg

 

Akik   2019-ben   hiresek  mentek el  

 

örökre   a művész   világból  és  máshonnan

2019halottai

Tőlük  is   búcsúztunk   2019-ben    a film    szakmában

 

  friz0.jpg

 

 

 

20 szakma kihal?

----------------------------------------------

a 2009 2019

-----------------------------------------------

 

október,   november,    december

 40.hét  41.hét   -   43.hét   -   44.hét

45.hét  -  46.hét  -  47.hét  -   48.hét

49.hét  -  50.hét  - 51. hét  -  52. hét

 
friz0.jpg

 

KSH : területi egyenlőtlenségek

 

 friz0.jpg

 

Önkormányzati választás

Fidesz propagandahálozata

 Baloldal polgármesterjelöltek

Puzsér   kiszáll?  -  listáz

TGM: Hozzászólás a  főpolgarmester jelőlt kérdéséhez

augusztus: elkezdődött   a kampány

szeptember:  Cikinek tartják Karácsonyt?

Intenzivebb a kampány

Tarlós   nem vitázik

 Republikon közvéleménykutatás

A Fidesz költött a legtöbbet

a önkvL1

önkormányzativálasztás-ellenzék

a önkvL2

 

Lengyel László:   Élet a szabadság szigetcsoporton

 

 Kéri  László a Fidesznek  lefótt a kávé

 

Ha megnyertem az enyém

Orbán Sztálingrádja

 

 Sikerek és kudarcok

 

Haraszti: most Orbán Gate van

 

  friz0.jpg

 

Film Orbánról?

 

Jobban ismeri a világ, mint Puskást

------------------------------------------------------------------------

Orbán   megpróbálhatná   máshol   fogadni a vendégét

----------------------------------------------------------------

 

Hatalmasat gyengült   

 

a Fidesz a fővárosban, de a falvakban is

 

 

friz0.jpg

 
 
 
 

 friz0.jpg

 
 
 
 
------------------------------------------------
 
A PUSKÁS ARÉNA AVATÁSA
 
friz0.jpg
 
 

 

90 éve volt a nagy gazdasági világválság

 

 friz0.jpg

 
 
 
 

 friz0.jpg

 
 

 friz0.jpg

 
 
-------------------------------------------------
 
 
 
 
 

fizikai Nóbel díj:  universum  felfejtéséért

 

kémia Nóbel díj: a litiumionos akkumulátor fejlesztőié

 

 friz0.jpg

 

Lovas István díj:  

 

laudáció  - Szakács Árpád

----------------------------------------

A Csalogány utca csalogányai

 friz0.jpg

 

Kovács  István   MVM vezér  -  5 év börtön

friz0.jpg

 

Reisz Gábor kisfilmje  párkapcsolatról

 

 friz0.jpg

 

elhunyt, meghalt  Vekerdy Tamás

 

 a vekerdy

 

Volt egyszer   egy emberaki szerette   a gyerekeket

 

Elviszlek magammal

 

RTL  Fókusz  -  TV2  -  ATV

 

 friz0.jpg

 

Elhunyt  Huszár Tibor  szociológus

 

 friz0.jpg

 

elhunyt    Varga Imre    szobrászművész

Művei   -  temetése  -   megemlékezés

 

 friz0.jpg

 

meghaltelhunyt  Szívós István 

  olimpiai bajnok     vizilabdázó

 

friz0.jpg

 

 

 

Elhunyt    Del Medikó Imre   sajtólevelező

 

friz0.jpg

 

 

Elhunyt,  meghalt  Beknő  Dániel  lantművész

Portré  -  Párja  

Varga    Viktor   videója

friz0.jpg

 

 

elhunyt  Marie Laforet

  Viens, viens   -  dalai

 friz0.jpg

 

 100 éve is tudott mulatni a magyar elit

 

friz0.jpg

 

 

50 éves a postai levelezőlap

 

 friz0.jpg


 

Az első magyar kortárs művészetis aukció Londonban 

 

friz0.jpg
 

 

EGOT :  Ők azok a művészek akik a legjobbak

friz0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
friz0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
friz0.jpg
 
 
 
 
Julia Westlin  -  egyveleg
 

Enya - Hallalujah

 
friz0.jpg
 
 
 
 
 
friz0.jpg
 
 
 
 
 
 
friz0.jpg

 
 

Üres talpazatok, lebontott szobrok 

 

friz0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------
 
 
 
------------------------------------------------
 
 
 
 

Az évtized legjobb magyar dalai

 
---------------------------------------------------
 

A magyar popzenetörténet helye   a NER emlékezetpolitikájában

 

 
friz0.jpg
 

 

2010-es évek legdurvább történései

 

friz0.jpg

 

 

15 legszebb magyarországi kastély

 

friz0.jpg

 

 

Párizs: croissant és Eiffel-torony,

Berlin: tv-torony és sör,

New York: pizza és Szabadság-szobor.

 
friz0.jpg

 

Hogyan keszitsünk minél jobb szelfit

----------------------------------------------------

Látványos és vicces a tetris-kihívás

  ----------------------------------------------------

2019 legrosszabb jelszavai

friz0.jpg
 
 
 

FOMO, FOBO, JOMO stb. kifejezések amit a szülő ismernie kell

 

friz0.jpg

 

 

Karácsonyi díszbe öltöztek a nagyvárosok

-----------------------------------------------------------

Nem lehet letaszítani a tronról Carey karácsonyi slágerét

-------------------------------------------------------------

 

Évvégi kiemelt hírek

 

 friz0.jpg

 

top 15 szilveszter retrokabaré

---------------------------------------------------

 a horoszkop

friz0.jpg

Alkategóriák