Magyarország    története    képekben
 

A    magyar     nyelv     eredete    -   A magyar irodalom története
 
 
 
 
                                                                      
friz0.jpg
 
 

 

fesztykk.jpg
 
                                           Feszty   Árpád   körképe   -    panoráma    -   története,    készítése  -  videó  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÉS AZ ÁLLAMSZERVEZÉS KORA
(A KEZDETEKTŐL 1038-IG)
 

ŐSEMBEREK – ŐSMAGYAROK

Magyar   ős - történet 

szkiták?   /   magyarság  eredettudat

finnugor agymenet?

ugor   eredet?    -  urali nyelv?

milyen    genetikai   eredet?

vita  a  genetikáról

DNS bázisú társadalom és nyelvtörténet

A MAGYAR HÚN-HAGYOMÁNY ÉS HÚN-MONDA

Húnok   eredete

Húnok   és   magyarok   rokonsága?    fenáll?

Kárpát   medence   -  természetföldrajza  -  honlapja

isz. I.  -  X. század

Vándorlás

mitológiai griffmadár

 

Honfoglalás,  vajon  milyen  gyorsan     jöttek 

  és   honnan?   -   visszajöttek?

nem ott,   nem akkorportyázások

            DNS -  genetika 

          vitavita,  vita

     kérdések, tévedések?

    

          Mik vogymuk?  
            

          Árpád   népe?

                nyelve

               családfa

           Álmos   vezér

szakrális uralkodó

                    mondája

      7vezer

                     A hét törzs   és vezér   

 

                            Vérszerződés

 

                  Vezérek leszármazási vonal

       keverék nép

 

            Kazár    Birodalom,  

            népek    keveredése


   életük

        Mocsárvár

 

        01    Úton hazafelé

                         A szarvas népe            

                                                            
                                                
              A fehér ló   mondája 
    

                          Magyar   -    Honfoglalás                

        
                  Regék és mondák   

                   Legendák    -    Személyiségek         

                  Székelyföldi    legendárium

                        Helyszinek    -        Érdekességek    

                            

       a_kalandozsok.jpg
                        

Harcmodor

         Ijászat           

                                     

 

                                                                                        02   Honfoglalás  (   A    film   )

        0hf

 

                     

 

         
      Munkácsy   Mihály   festő  /asztalos /  festménye            
                
 
 
                                                     
Árpád  -  kor     története 
 
a arpadfi
        
 
 
Csataterek (899-970)   
  
augsburgi   csata     955    évben

                                  Mondák  :   Szentgalleni kaland,     Lehel kürtje,     Botond  

           a_arpadhaz.jpg    

            Árpád  -   ház  családfája - eredetmondák      

 

                           Solt          -     Taksony                               Géza   fejedelem

 

                      Az első magyar királyi vár
                               03   Államalapítás

 
  Ajtony   vezér

Koppány   -  Somogy   hercege
 
 
A magyar nyelvről
 
 
 
                              A magyar irásbeliség története                                   

              avajk.jpg                                              

    

 

 

 

  

                                         

        Szent   István    az   államalapító
 
              apostoli    király    élete

              intelmei,    legendái

               FeleségeGizella

 

                     7 tévhit


            Vajk   -  a    hitehagyott

                    megkeresztelése          

                        Szent  István

             István   királlyá   koronázása

                      szolgái

               szentté avatása?                     

                     a szent jobb


             Szent   Imre   herceg

               István belerokkant

                    Ottó  herceg?

   

A szent korona és a   koronázási észerek

Szent   korona  és  címer   -   kutatások   -    elferdülése

A MAGYAR VÁROSOK AZ ÁRPÁDOK KORÁBAN

Árpádházi királyok I.

         04     Szent István  -   (997-1038)  - királysága    

és a német császárság 

   kereszténység    megteremtése   

Skóciai   Szent Margit

                                  Szent  István  intelmei                      

  asztistvan.jpg

Orseolo Péter  harcai,  sírja

Trónviszály

Aba  Sámuel - héber

 

I. Géza   -  élete,    halála,    sirhelye

                   

      I  .Lászlóig

                                                          
Szöveggyüjtemény    (1000 - 1530)
 
 
 
   05   A    magyar szentek évszázada

         I.   Szent   Lászlótól 

               III.Béláig

            asztlaszl.jpg  

 

     

                      

Csodái

törvényei   -  Himnusza


Uralkodása     
                  

      Zimonyi csata (1167)

 

06    a két

   lovagkirály 
     
Trónküzdelmek

       II. Istvántól

     II. (Vak)  Béla

   bosszúja  -  halála

       III. Istvánig

  Könyves    Kálmán 
 

 
uralkodása

             élete   

             halála

             sirja


Árpádházi királyok-II


IV.István    

  

 aszbe.jpg             

 

 

 

 

 

 

III. Béla - halála

 

I.  Imre    élete

 

 

                     III. Lászlóig


      

          


 II.    András  
 
  uralma   -   Makó  -  sirja
 
   Gertrudis  -  lányuk :
 
Wartburg     várában élt
 
1222    -  Aranybulla   
 
 
 
 
Előzmények   -   Muhi   csata
     
 

 

 
           (1235-1270)
            törvényei   


Árpád-házi    Szent   Margit     
   

 

      atatarj.jpg  

 

   IV. (Kun)  László 

 

testvére

1281 - Hód-tavi csata

                                                                                                           
                                08      Az Árpád- kor utolsó évtizedei,   -   királyai
 
                                                                                         
                                                  Morvamezői csata 1278
 
 
                                                III. András,   az utolsó  
 
 
 
                                                                      
                                                                 Vegyesházi királyok  kora   -  III.Kázmér  -   interregnum
 
 
 
                                                                            Habsburgok  birodalma kialakulása

AZ ANJOU- ÉS ZSIGMOND-KOR (1301-1437)

 

MAGYAR KÖZÉPKOR

Az Anjouk birodalma

      várlexikonakr.jpg   

történelmi

középkori

legszebb   magyar  

várakFüzér

szemléletesen

kővárhoni

                      csodálatos

                   Balaton-felvidék                         Csák Máté

                         erődők

                      Vitányvár

           Abajvár,    Gyulai vár

               történelmi magyországi várak,     

         Diósgyőri vár                             Középkori     városok

  09Anjou Károly, aki nem Róbert 

háromszor koronázva:

 

Károly  Róbert  (1308-1342)

 

pénzreformja

visegrádi találkozó(1335)

A MAGYAR KIRÁLYSÁG PÉNZÜGYEI ÉS GAZDASÁGPOLITIKÁJA

 


                            Nagy Lajos   birodalma   kora    

              

                    Hadjáratairól  négy  részes  cikksorozat

                            
    1345 - Moldvai ütközet   -  testvére,    András

 

  káromkodás    /   halála,   gyilkosság

 

1374 - Capuai csata

 

                      Európa védőbástyája   /    691/2017

                             Monda :    Jantula

       
                                                  

 

anl.jpg 

Mária királynő              


                                          11   Legendák és igaz történetek a XV., század elején
 
                                                       Késő középkori magyar királyság emlékei   

A várnai   csata   és    I. Ulászló  

királyunk   halála

 

V. László

13   A három Hunyadi      

Hunyadiak   kora


Hunyady    János   származásaszületése

Hunyadiak   nyomában    kutatva

 

Hosszú hadjárat 1443/44

Rigómezei csata  1448

          Kemény    Sigmond    

 
          Kapisztrán  János  
                                      
                harangozás
 
          Törökellenes harcok
 
 
         1442-szebeni csata       -     575/2017
        

ahj.jpg Nádorfehérvári  diadal  


Hogyan?

 

1456  július - 3D-ben

 

csata    -   animáció
  

  Dugovics  Titusz  nem létezett 

 

           560/2016        

-------------------------

  1476 - Szabács

                   

  1479  -  Kenyérmezői csata

 

magyar hősök

 

Kinizsi Pál


A reneszánsz építészet

Európában és Magyarországon

 

 

Hunyady  László 

halála
 

Mátyás

nyomában

kutatva

 

 

575/  2018

az igazságos

"igazságos"


törvénykönyvefekete
  serege

története

meséi

és a valóság

 

 

Beatrix királyné

 

 

Zenei világa

 

énekkara

    ahl.jpg                                         
 
  amk.jpg
 
 
    1558   királlyá   választása
 
               Duna jegén?
 
      Miért pont Ő?   -  555/2019
                   
  Mátyás,   a    király   - uralkodása
 
 koronája,     szerelmei,    Borbála
 
                     5 érdekesség
 
              Alku a Habsburgokkal?
 
                        
                Buda    -    Visegrád

   Werbőczy  István  Hármaskönyve    

a corpus iuris

a mohacs

  Bakócz   Tamás   nem lett pápa

keresztesháború  szervező

 

Mohácsi   vész,   csata,    tömegsírok

 1526  augusztus   29.-e  

 helyszine   hol   van?  -  kutatni   kezdenek  (2018)

A vereségről  másképpen, értelmetlen   győzelem

 

II.   Lajos  élete   története

  halála   körülményei  - azonosítása

történelmi   tévhitek   -   feltételezések

  (Csele   patakba   fulladt  vajon    a    király?

Valószinüleg nem)  - feltárás

 
 
 
Török kor I.
 
 
Bécsi   csata   - 1529
 
 
Kőszeg  (1532)
 
 
      Török   hadsereg   terjeszkedése   
 
 

 

                 1541 Buda elfoglalásától      1552-ig          

    
                                  16  A középkor vége                                           

                                                                   
 
 
 
 

      17  Az ország    három részre     szakadása,   tragikus
 
 a 3resz
 
 
  
 
 
 
Nagy    Szulejmán     halála,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 éves háború   -    Bocskai  fejedelem  és a   bécsi béke
 
 
     A   nagy    fejedelem - Bethlen  Gábor,   reálpolitikus
 
abv.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arrf.jpg
 
Rákóczi  Ferenc   élete,   bujdosásahalála
 
 
Rákóczi    szabadságharc
 
 
Mercurius    Hungaricus
 
 
Bercsényi    Miklós   -   Bercsényi László
 
 
Vak Bottyán
 
 
22  Ónodtól a nagymajtényi síkig
 
 
kurucunk a   labanc
 
 
Károlyi Sándor    Szatmári   béke
 
 
Habsburg abszolutizmus
 
 

A   Pragmatica   Sanctió  -   1741

amt.jpg

 23   Vitam et   sanguinem
 
 
 
a_mariaterezia.jpg
 
akj.jpg
 

 
 
 
       
                         25    Széchényi
 
                   és
 
                                Széchenyi 

Széchényi Ferenc

   (1754-1820)


Széchenyi István

a legnagyobb   magyar

a férjaz apa

kifizette?

 kontra Kossuth

Öngyilkosság?

                                                           
  

  aszil.jpg      

                    A  Lánchíd  építéséről,   terveiről,   

 

                            bravúrjairólátadása   ünneptelenül

  
  

Reformkor

Nemesi kúriák

      
A forradalomtól irtózó reformerek

 
  
 
a_marc15.jpg

 
a kossuth
 
 
anm.jpg

 

 


 

 

  Petőfi  -  Művei  élete   -    képe
 
 
felesége  naplója,  fia   -  nyughelye?
 
Jókai    Mór   -  felesége 
  Nagy  Bella  -  szerelmi   élete
 
 
a vertanuk
 
 

 
a fs
 
 
 
1898  :  meggyilkolása 
 
Viszhangja  -  120/   2018
 Sissi    és a   magyarok  /  honlap
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vetsera  Mária  a Rudolf    125/   2014
 
 

1900


------------------------------------------
 
 
  
 
----------------------------------------------
 
---------------------------------------------------
 
 
Wekerle  Sándor,  a válságmenedzser, állami munkástelep
 
 
a ezerev
 
 
 
10 érdekes tény a századforduló Budapestjéről
 
 
 

Rendhagyó útikönyvek a századfordulóról

 

Az egykori Magyarország

-------------------------------------------------------------------

 

A magyar nők küzdelme az egyenjogúságért

.....................................................................................................................................................
 
 

,