Uncategorised

 

 

 

1315. november 15-én vívták meg I. Habsburg Lipót osztrák és stájer herceg (ur. 1308–1326) hadai és a Werner Stauffacher vezette svájci konföderációs csapatok a morgarteni csatát, mely – a felállított kelepcének és a harctér gondos kiválasztásának köszönhetően – az utóbbi sereg döntő győzelmével végződött.

A diadal megszilárdította a Schwyz, Uri és Unterwalden kantonok által korábban megkötött szövetséget, és a következő évtizedekben több várost és községet is csatlakozásra, vagy társulásra ösztönzött. A morgarteni siker ily módon az évszázadokig tartó svájci egyesülési folyamat első jelentős állomásának bizonyult.

1444. november 10-én vívták az I. Ulászló magyar király és Hunyadi János által vezetett keresztes hadak, illetve II. Murád oszmán szultán seregei a várnai csatát, mely a keresztény uralkodó meggondolatlan támadása és halála miatt a törökök győzelmével végződött.
Az ütközet nyomán a szegedi béke megszegésével indított hadjárat katasztrofális véget ért, vagyis az oszmánokat nem sikerült kiszorítani a Balkánról, igaz, a Várna mellett elszenvedett veszteségek Murád számára is komoly csapást jelentettek. 

1526. november 11-én koronázták Magyarország királyává Szapolyai János erdélyi vajdát (ur. 1526-1540), a köznemesi párt vezetőjét, hazánk utolsó nemzeti – vagyis magyar születésű – uralkodóját.
Szapolyai a II. Lajos (ur. 1516-1526) halálát eredményező mohácsi vereség utáni zűrzavarban lépett trónra, az országban dúló káosz pedig uralkodása alatt tovább fokozódott, hiszen élete végéig tartó konfliktusba keveredett riválisával, a Habsburg-házból származó Ferdinánd osztrák főherceggel (ur. 1527-1564).

1532. november 16-án csalta tőrbe a hírhedt konkvisztádor, Francisco Pizarro az utolsó szuverén inka uralkodót, Atahualpát (ur. 1532-1533), akinek tragikus sorsa előrevetítette az amerikai birodalom összeomlását.
A hódítók egyedül az uralkodó testi épségét kímélték meg, hiszen ő sokkal több haszonnal kecsegtetett élve, mint holtan; túszuknak köszönhetően a spanyolok rövid időn belül felszámolták az indiánok ellenállását, és birtokukba vették a kulcsfontosságú erősségeket, majd a fővárost, Cuzcót is megszállták.

1632. november 6-án vívták II. Gusztáv Adolf svéd király és Wallenstein császári tábornok seregei a lützeni csatát, mely az előbbi fél győzelmével, ám az uralkodó halálával végződött.
Lützennél a svédeknek sikerült megállítani a Habsburgok ellentámadását, ám ezért drága árat fizettek: a harmincéves háború további küzdelmeikben nélkülözniük kellett legtehetségesebb stratégájukat.

1917. november 7-én győzedelmeskedett Péterváron a Lenin és Trockij vezette bolsevikok által szervezett felkelés, mely megdöntötte a Kerenszkij-féle ideiglenes kormányt, és a hatalmat a szovjetek – vagyis munkástanácsok – kezébe tette le.
Miután Oroszországban ebben az időszakban még a Julián-naptár volt forgalomban – mely 13 nappal elmaradt a Gergely-naptártól –, az eseménysorozat októberi forradalom néven vonult be a történelembe. A hatalomátvételt követően a bolsevikok hamarosan kisajátították az irányítást, és egy diktatórikus rendszert építettek fel, melyet a szovjetek hálózata révén – majd egy négyéves polgárháború árán – az egész birodalomra kiterjesztettek.
 
1918. november 13-án kötötte meg Linder Béla, a Károlyi-kormány tárca nélküli minisztere és Franchet d’Esperey balkáni antant-főparancsnok két megbízottja, Henrys tábornok és Misic vajda a 18 pontból álló belgrádi katonai konvenciót, mely meghúzta a demarkációs vonalat, egyúttal pedig fegyverszüneti feltételeket diktált a legyőzött Magyarország számára.
 
1919. november 16-án vonult be Budapestre az általa szervezett Nemzeti Hadsereg élén Horthy Miklós, a proletárdiktatúrát felváltó ellenforradalmi rendszer "erős embere."
Az admirális érkezése – mely esemény pontosan a Károlyi-féle népköztársaság kikiáltásának évfordulójára esett – egy új, negyedszázados korszak kezdetét jelezte, melynek szimbóluma – kormányzói minőségben – éppen maga Horthy lett.
A világháborús vereségből adódóan igencsak kedvezőtlen szerződés egyetlen pozitív eleme a szuverén magyar közigazgatás meghagyása volt, ám az antant román, szerb és cseh szövetségeseinek magatartása nyomán ez az engedmény semmilyen gyakorlati hasznot nem hozott.
 
1921. november 6-án szavazta meg a nemzetgyűlés az 1921/XLVII. tc.-t, mely kimondta IV. Károly király és a Habsburg-Lotharingiai-ház magyarországi trónfosztását.
A jogszabály nemzetközi nyomásra született meg az uralkodó októberi visszatérési kísérlete – az ún. "második királypuccs" – után, ám a dinasztiát korábban detronizáló törvényekkel ellentétben végül mégis kiállta az idő próbáját.
 
1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni szándékozó, Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása volt.
A következő napokban a világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, ahogy a szovjetek páncélosaikkal megszállják Magyarország városait, lefegyverzik hadseregét, és hatalomra juttatják Kádár János Munkás-Paraszt Forradalmi Kormányát.
 
 
 

https://m.magyarnarancs.hu/katasztrofa/hableany-az-ukran-kapitany-azt-se-tudt-melyik-radiocsatornan-adja-le-veszjelzest-121394

 

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/a-hableany-egyik-koreai-utasat-meg-mindig-keresik

https://index.hu/belfold/budapest/2019/07/12/hableany_budapest_dunai_hajozas_forgalom_kikotok_szabalyozas/

http://hvg.hu/itthon/20190731_Alkalmatlan_volt_hajozasra_a_Hableany

https://magyarnemzet.hu/belfold/az-osszes-melleny-feljott-a-vizre-de-egy-ember-sem-7124834/

https://index.hu/belfold/2019/07/17/viking_hableany_tanuvallomasok_aldoztok_szemtanuk/

http://www.atv.hu/videok/video-20190718-orvosszakerto-mar-nem-lehet-felismerni-a-hableany-utolso-aldozatat

https://index.hu/belfold/2019/09/11/hableany_viking_sigyn_kapitany_ais_rendszer/

https://magyarugyved.blog.hu/2019/08/04/hableany-katasztrofa_ki_kuldte_halalba_a_koreai_turistakat

 

https://index.hu/belfold/2019/07/30/viking_sigyn_kapitany_letartoztatas_gyanusitas/

 

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/sokkot-kapott-a-viking-sigyn-kapitanya-hableany-hajobaleset-a-dunan

https://index.hu/belfold/2019/07/30/viking_sigyn_kapitany_letartoztatas_gyanusitas/

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/ismet-letartoztattak-a-viking-szallodahajo-kapitanyat-hableany-katasztrofa-hajobaleset-a-dunan

http://hvg.hu/itthon/20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek

https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/07/05/ujabb-fejlemenyek-vannak-a-hableany-ugyeben/

https://nepszava.hu/3048228_hableany-tragedia-665-milliot-koltott-a-bm

https://index.hu/belfold/2019/09/11/hableany_viking_sigyn_kapitany_ais_rendszer/

https://rtl.hu/rtlklub/hirek/a-viking-kapitanyanak-arulkodo-sms-ei

https://hvg.hu/itthon/20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol

https://index.hu/belfold/2019/10/25/szabadlabra_helyeztek_a_viking_sigyn_kapitanyat/

https://rtl.hu/rtlklub/hirek/egyelore-marad-letartoztatasban-a-viking-szallodahajo-ukran-kapitanya-2019

https://rtl.hu/rtlklub/hirek/egyelore-marad-letartoztatasban-a-viking-szallodahajo-ukran-kapitanya-2019

 
                                                                               

a_pacsirta.jpg     
  

-------------------Pacsirta rádió--------------------