folap-ikon
ugyek-ikon
cv-ikon
archiv-ikon
irj-ikon
keres-ikon

1947-ben Budapesten születettem, 1965-ben érettségiztem a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Miután nem sikerült felvételt nyernem a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendezői szakára és az ELTE bölcsészkarára, két éven át mechanikai műszerésznek tanultam és sikerrel szakvizsgáztam, de munkába már nem álltam, mert 1967-ben sikerült felvételim az ELTE Állam- és Jogtudományi karára, ahol 1972 márciusában cum laude fokozattal végeztem.

Ezt követően a Pest Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltje lettem, a Szentendrei Ügyvédi Irodánál töltöttem le ügyvédjelölti időszakát, majd itt jegyeztek be a Kamara tagjai közé. Több mint húsz éven át dolgoztam Szentendrén. 1993-ban ügyvédi irodám székhelyét Budapestre helyeztem át. Ügyvédi pályafutásom során elsősorban polgári, gazdasági ügyekkel foglalkoztam.

A nyolcvanas években két olyan, sokakat érintő kérdésben indítottam peres eljárást, úgynevezett próbapert felperesként — saját személyemben — melyek kapcsán szakmai körön kívül is ismertté vált. Az egyik a gépkocsi előbefizetéssel kapcsolatos helytelen kamatszámítással volt összefüggésben, a másik a jogszabályban előírt útlevél-ügyintézést végző idegenforgalmi vállalkozás kezelési költségével volt kapcsolatban.

A nyolcvanas években, a kilencvenes évek elejéig a közszolgálati televízió több műsorában vettem részt rendszeresen jogi tanácsadóként.

Az utóbbi évtizedekben munkámban előtérbe kerültek a sajtóperek, melyek részben a helyreigazítás körében, részben a személyhez fűződő jogok – becsület- és jóhírnév-sértés, hangfelvétellel és képmással való visszaélés, magán- és üzleti titok megsértése – merülnek fel. Ezekben a sajtó- és személyiségi jogi perekkel kapcsolatosan talán kellő alappal mondhatom, hogy ezen perek tárgyalása során felkészültségemmel, érvelésemmel, korrekt és konstruktiv perbeli magatartásommal elő tudtam segíteni a sokszor nagyarányú mérlegelést igénylő ügyek eldöntését.

A kilencvenes évek második felétől rendszeresen oktatattam e témakörben kommunikációt tanuló hallgatókat, így az ELTE Szociológiai Intézetében, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem posztgraduális szakán, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, valamint a Népszabadság újságíró iskolájában.

strasserportre

2011-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán indított első egészségügyi szóvivő, és kommunikációs szakirányú továbbképzési szakon voltak előadásaim a „Jog és a kommunikáció” cimmel. A Tőzsdei Választottbíróság megválasztott bírójaként is tevékenykedetem több évben keresztül.

Életút — máskép(p)en!