Valentin napi teniszverseny

avalentine.jpg
http://m.sportgeza.hu/tenisz/blog/2011/02/04/valentin-napi_teniszverseny_jovo_szombaton/

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/a-muveszek-nyertek-a-valentin-napi-teniszversenyt-2043998?nocache

avalentinv.jpg
vt2.jpg
valentintenisz2011.jpg
0valentintnisz.jpg
vt3.jpg