Rouen 2016

uDSC01928

Felső-Normandia főváro­sa,   gyönyörű óváros a rengeteg favázas házzal,   a szép palo­tákkal, a hatalmas gótikus temp­lomokkal.   Közülük is kiemel­kedik a Monet által közel 30-szor megfes­tett ka­ted­rá­lis,   mely Francia­ország egyik legnagy­sze­rűbb gótikus temp­loma.                  

Giverny 2016

zDSC01818

Giverny, egy pici Szajna menti faluban talál­ható   Claude Monet háza.   A világ­hírű impresszi­onista festő 43 évig élt itt.   A híres kertbe,    mely sok csodá­latos fest­mény elké­szí­té­sére ihlette a mestert.   A kerthez tartozik az út túlol­dalán az ún. Vízi­kert, az oly sokszor megfes­tett tavi­ró­zsákkal.